Close

Reklamace

Přestože se snažím klást na kvalitu svého zboží opravdu velký důraz, může se stát, že obdržíte zboží s vadou. 

Dle zákona jako prodávající ručím za to, že je prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou,tedy bez vad, že je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou definované, mnou v popisu
produktu popsané, vámi na základě druhu zboží očekávané.

Záruční doba trvá 24 měsíců a počíná běžet od momentu, kdy převezmete zboží. 

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním zboží!

Pokud dojde k tomu, že chcete zboží reklamovat, neprodleně se na mě prosím obraťte prostřednictvím e-mailu darkyzlahvi@seznam.cz nebo kontaktního formuláře pod záložkou „Kontakty“. Věřím, že vše vyřídíme k oboustranné spokojenosti.

Další informace o reklamacích najdete: 
 v obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

Obchodní podmínky